Carga de tubos roscados

Carga de tubos roscados

Tipo de rosca
Separación de carga L [mm]
Carga de flexión admisible [N]